Alle info

Locaties BLOW!

Openbaar vervoer

Kerkrade is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het station is op ongeveer 10 minuten lopen van het centrum/de markt. Ga voor het plannen van je reis en actuele vertrektijden naar 9292ov.

Festivalkaart

Huisregels

Artikel 1

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor uw eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten, letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen.

Artikel 2

Aanwijzingen van de organisatie, beveiligingspersoneel of de hulpdiensten dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie, beveiliging en hulpdiensten hebben te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen of te verwijderen van het evenemententerrein.

Artikel 3

U kan worden verzocht mee te werken aan een toegangscontrole tot het evenemententerrein, bestaand uit visitering en/of tassencontrole. Indien u hiervoor geen toestemming verleent, behoudt de organisatie zich het recht voor om de toegang tot het evenemententerrein te weigeren.

Artikel 4

De organisatie/beveiliging kan u verzoeken uw legitimatie te tonen. Indien u zich niet kan legitimeren, is de organisator bevoegd u de toegang tot het evenemententerrein te weigeren.

Artikel 5

Indien er strafbare feiten worden gepleegd, draagt de organisatie of het beveiligingspersoneel u over aan de politie.

Artikel 6

Het is verboden om mee te nemen:

  • Alcoholische dranken
  • Flessen, blikjes en glaswerk
  • Soft- en harddrugs
  • Laserpennen
  • Drones
  • Vuurwerk
  • Zakmessen, bestek, scharen en kettingen.
  • Wapens

Artikel 7

Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.

Artikel 8

Het dragen van negatief sfeerbepalende kleding is verboden.

Artikel 9

U dient zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

Artikel 10

Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of van het evenemententerrein verwijderen.

Artikel 11

Er wordt geen alcoholische drank verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel wordt gevraagd naar een leeftijd- of legitimatiebewijs. Ook wederverkoop van drank aan minderjarigen is ten strengste verboden.

Artikel 12
Er kunnen foto- en video-opnames worden gemaakt. U geeft bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen op te slaan, te verveelvoudigen, openbaar te maken, beschikbaar te stellen aan de politie en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 13

In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.

Consumptiebonnen

Consumptiebonnen voor BLOW! by WMC Kerkrade zijn verkrijgbaar à € 2,30 p.s. bij twee verkooppunten op de markt gedurende het festival. De bonnen zijn te gebruiken bij alle bars op het plein en in de cafés aan de markt. De bonnen zijn geldig tijdens het festival en zijn niet inwisselbaar. Voor de theaterconcerten is het niet nodig om consumptiebonnen te kopen.

Mindervaliden

Alle locaties van het BLOW! zijn prima toegankelijk voor mindervaliden.

Markt

Het is door de verwachte drukte en veiligheidsmaatregelen voor ons helaas niet mogelijk om een verhoogd invalidendeck te bouwen. De markt biedt echter tal van mooie plekken met prima uitzicht op het podium!Kerkrade beschikt over voldoende reguliere mindervaliden parkeerplekken dichtbij de diverse locaties. Deze blijven ook tijdens BLOW! beschikbaar voor mindervaliden. Een mindervaliden toilet is gesitueerd tegenover het burgerplein (Stadskantoor) op de Marktstraat (binnen 50 meter van de markt, naast broodjeszaak Kooiker).

Theater

Theater Kerkrade biedt tevens faciliteiten voor mindervaliden. Klik hier voor meer informatie over toegankelijkheid in het theater.

Veiligheid

BLOW! hecht veel waarde aan de veiligheid van bezoekers. U kunt daar zelf een grote bijdrage aan leveren.

Blijf in geval van calamiteiten rustig en breng altijd eerst jezelf in veiligheid. Volg de instructies van medewerkers en politie op. Ga niet bellen en gebruik geen internetdiensten, maar uitsluitend sms in verband met overbelasting van het netwerk. Zorg dat je altijd weet waar de dichtstbijzijnde vluchtwegen zijn.

EHBO

Zoals bij elk evenement is er gedurende de uren dat er programma is altijd EHBO aanwezig. De EHBO-post bevindt zich in het Raadhuis op de markt en is te bereiken via de rode deur aan de zijkant van het gebouw.

​Let op: het kan gedurende de maand juli erg warm zijn! Drink voldoende en gebruik zonnebrand bij felle zon.

NIX<18

Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen en/of te consumeren. Op verzoek van barpersoneel, de beveiliging of andere bevoegden dien je je id-bewijs te kunnen tonen.

Partners